Cách xác định tỷ giá theo thông tư 200, tỷ giá hối đoái và c ...
Có ý kiến cho rằng, nếu thu nhập 11 triệu đồng/tháng mà đã p ...
Theo dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh ...
Nghị quyết 954/2020, ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban thườ ...
Phương pháp tính thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà ...
Bí mật áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu nhà ...