Có ý kiến cho rằng, nếu thu nhập 11 triệu đồng/tháng mà đã p ...
Theo dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh ...