Điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo quy định Đối với hàng h ...
Thuế suất 0% theo quy định áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ ...
Thời điểm xác định thuế GTGT theo quy định Đối với bán hàng ...
Giá tính thuế theo quy định Đối với hoạt động đại lý, môi gi ...
Theo quy định Giá tính thuế Đối với hoạt động chuyển nhượng ...
Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để kh ...