Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đ ...
Năm 2020 được coi là năm trọng điểm của lộ trình chuyển đổi ...
Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, tro ...
Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đạ ...
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế ...