Tin tức mới

Có ý kiến cho rằng, nếu thu nhập 11 triệu đồng/tháng mà đã p ...
Theo dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh ...

Thuế TNDN

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ...
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nh ...

Thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh t ...
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được q ...
Thuế suất 5% thuế GTGT áp dụng đối với các mặt hàng Nước sạc ...
Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% Tái bảo hiểm r ...
Điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo quy định Đối với hàng h ...
Thuế suất 0% theo quy định áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ ...
Thời điểm xác định thuế GTGT theo quy định Đối với bán hàng ...

Thuế TNCN

Nghị quyết 954/2020, ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban thườ ...
Các khoản thu nhập miễn thuế. Căn cứ quy định tại Điều 4 của ...
Các khoản thu nhập miễn thuế. Căn cứ quy định tại Điều 4 của ...
Các khoản thu nhập được miễn thuế. Căn cứ quy định tại Điều ...
Các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ nhận quà tặng là k ...
Các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ nhượng quyền thươn ...
Các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ trúng thưởng. Thu ...

Excel với kế toán

Hiện tại chưa có bài viết mới.

Thuế nhà thầu

Phương pháp tính thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ngoài, ...
Bí mật áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu ...
Hướng dẫn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng nhà th ...
03 khoản thu nhập chịu thuế TNDN của nhà thầu mà bạn nê ...
Điều gì sẽ sảy ra khi nhà nước không đánh thuế nhà thầu ...
Làm thế nào người nộp thuế Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầ ...

Xem nhiều

Có ý kiến cho rằng, nếu thu nhập 11 triệu đồng/tháng mà đã phải nộp thuế thì sẽ không đảm bảo cuộc sống. Với người phụ thuộc cũng vậy, mức 4,4 triệu đồng/tháng không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, chuyện học hành, khám chữa bệnh…
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chữ ký số: Khái niệm, Ứng dụng, thủ tục đăng ký, lợi ích sử dụng, các loại chữ ký số...
Điều gì sẽ sảy ra khi nhà nước không đánh thuế nhà thầu nước ngoài một cách đầy đủ, đúng đắn và phù hợp. Đối tượng chịu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I)... Cụ thể quy định tại điều 6 Thông tư 103/2014 TT-BTC.
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Được quy định cụ thể tại điều 12 Thông tư 219/2013 TT-BTC như sau:
Các khoản thu nhập được miễn thuế. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế Cụ thể tại điều 3 Thông tư 111/2013 TT-BTC như sau:
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến... cụ thể tại khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014 TT-BTC như sau:
Phương pháp tính thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt. Cụ thể quy định tại khoản 3 điều 12 Thông tư 103/2014 TT-BTC như sau:
Làm thế nào người nộp thuế Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II hoặc Điều 14 Mục 4 Chương II, kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ.... cụ thể tại điều 4 Thông tư 103/2014 TT-BTC như sau:
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này, cụ thể tại điều 11 Thông tư 219/2013 TT-BTC như sau:
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Cụ thể quy định tại điều 6 thông tư 78/2014 TT-BTC như sau:
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể được quy định tại điều 6 thông tư 78/2014 TT-BTC như sau:
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Cụ thể quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014 TT-BTC như sau:

HỌC VIÊN