Tin tức mới

Hiện tại chưa có bài viết mới.

Thuế TNDN

Hiện tại chưa có bài viết mới.

Thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh t ...
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được q ...
Thuế suất 5% thuế GTGT áp dụng đối với các mặt hàng Nước sạc ...
Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% Tái bảo hiểm r ...
Điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo quy định Đối với hàng h ...
Thuế suất 0% theo quy định áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ ...
Thời điểm xác định thuế GTGT theo quy định Đối với bán hàng ...

Thuế TNCN

Hiện tại chưa có bài viết mới.

Excel với kế toán

Hiện tại chưa có bài viết mới.

Thuế nhà thầu

Xem nhiều

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chữ ký số: Khái niệm, Ứng dụng, thủ tục đăng ký, lợi ích sử dụng, các loại chữ ký số...
Đối tượng không chịu thuế Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích, Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, Duy tu, sửa chữa, xây dựng, Dạy học, dạy nghề theo quy định, Phát sóng truyền thanh, truyền hình, Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện, Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành... là nhóm dịch vụ không chịu thuế GTGT được quy định tài điều 4. thông tư 219/2013/TT-BTC nhưa sau:
Đối tượng không chịu thuế GTGT như Các loại dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, các khoản phí giao dịch thẻ thông thường, Bao thanh toán trong nước, bán tài sản bảo đảm tiền vay, dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng...là nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT, được quy định tại điều 4, thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:
Những đối tượng không chịu thuế GTGT như sản phẩm trồng trọt, sản phẩm mới qua sơ chế, sản phẩm là giống vật nuôi, tưới tiêu nước, sản phẩm muối, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất, bảo hiểm nhân thọ...được quy định tại điều 4.thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:
Đối tượng không chịu thuế là Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu, Chuyển giao công nghệ theo quy định, Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng, Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh...thuộc nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT, cụ thể được quy định tại điều 4. Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau.
Các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế như những tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền, Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản, Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã...Thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Được quy định tại điều 5. Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh, Đối với hàng hóa nhập khẩu, Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ...được quy định tại điều 7. Thông tư 219/2013 TT-BTC như sau:
Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định, Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công, Đối với xây dựng, lắp đặt... được quy định tại điều 7. Thông tư 219/2013 TT-BTC như sau
Theo quy định Giá tính thuế Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT... được quy định tại khoản 10 điều 7 Thông tư 219/2013 TT-BTC cụ thể như sau:
Giá tính thuế theo quy định Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết...được quy định tại khoản 11 đến 22 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:
Thời điểm xác định thuế GTGT theo quy định Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...được quy định tại điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC cụ thể như sau:
Thuế suất 0% theo quy định áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Cụ thể tại điều 9 Thông tư 219/TT-BTC như sau:

HỌC VIÊN